Med bil från Stockholm

Med bil från Södertälje

Från Arlanda

Google Maps

 

Med bil från Stockholm, ca 16 km

 1. Kör mot Huddinge på Huddingevägen (226).
 2. Tag av mot Haninge, Gladö (259)
 3. Följ Storängsleden (259), till T-kors och sväng höger Lännavägen (259).
 4. Efter knappt 1 km, rondell, sväng vänster mot Balingsholm och Balingsnäsvägen.
 5. Kör ytterligare 1 km, igenom ett villaområde och därefter ut på landet.
 6. Du är nu framme vid Balingsholm!

Med bil från Södertälje

 1. Från Södertälje, 30 km, avfart vid Fittja/Huddinge.
 2. Följ skyltarna mot Haninge väg 259.
 3. Vid T-korsning Glömstavägen/Huddingevägen sväng vänster.
 4. Sväng höger vid första avfarten, väg 259 mot Haninge.
 5. Efter knappt 1 km kommer en rondell samt skylt mot Balingsholm, sväng vänster vid skylt.
 6. Kör Balingsnäsvägen rakt fram tills den slutar. (1,5km)

Från Arlanda

Restid 55 min.

 1. Åk med pendeltåg direkt Arlanda - Huddinge Centrum, ca 4 km till Balingsholm.
 2. Vi erbjuder hämtning/lämning vid Huddinge eller Flemingsbergs station med vår minibuss.

 

 

BALINGSHOLMS KURSGÅRD

Balingsnäsvägen 27, 141 91 Huddinge

Telefon 08–608 88 80 · info@balingsholm.se